Polityka prywatności AXYZ International

Odwiedzając naszą stronę internetową, masz pewność, że Twoja prywatność będzie chroniona. Wszelkie informacje wysyłane do nas będą bezpieczne i wykorzystywane jedynie w określonym celu. Nie zbieramy i nie udostępniamy żadnych informacji osobistych o Tobie, Twojej firmie lub produktach, bez pisemnej zgody.

Wszystkie zebrane informacje dotyczące relacji z AXYZ International, są przedmiotem norm określonych w niniejszej polityce prywatności. Tylko upoważnieni pracownicy AXYZ International będą mogli zobaczyć Twoje dane osobowe. Dane osobowe nie będą sprzedawane lub przesyłane  do żadnej firmy poza AXYZ International. Korespondencja wysyłana będzie ściśle poufna

AXYZ International może zmienić to oświadczenie, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie o ochronie prywatności. Wszelkie zmiany w niniejszym oświadczeniu zostaną opublikowane i będą miały zastosowanie wyłącznie do danych gromadzonych w następstwie jego wejścia w życie. Wszelkie zmiany polityki prywatności zostaną wysłane co najmniej na 10 dni przed dniem wejścia w życie. To zobowiązanie prywatności ma zastosowanie zarówno w Kanadzie jak i Stanach Zjednoczonych.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt.