Configuration Options

Warianty konfiguracji głowic i narzędzi dla frezarek AXYZ, zawierające automatyczną wymianę narzędzi, listwy helikalne czy automatyczne smarowanie.

ATC - automatyczny zmieniacz narzędzi

AXYZ 7G, 21G i 33G to system automatycznej zmiany narzędzi,który zapewnia łatwy i wygodny sposób obróbki, wymagający wielu narzędzi. W połączeniu z wrzecionem HSD, przy użyciu siedmiu, dwudziestu jeden lub trzydziestu trzech położeń zmieniacza , system ATC jest najszybszym sposobem na cykliczną zmianę narzędzi i dostarcza ogromną poprawę przepustowości podczas przetwarzania wielu operacji narzędzi.

Listwy helikalne

Opcja listew helikalnych zastępuje standardowe listwy oraz koła zębate w osiach X i Y. Zostały one zaprojektowane w celu zapewnienia wyższej prędkości pracy, większej dokładności, gładszej krawędzi frezowania oraz cichszej pracy maszyny. Pozwalają również na wyższe przyspieszenie i posuwy, które można będzie wykorzystać w zależności od specyfikacji maszyny.Opcja listew helikalnych posiada dłuższą żywotność względem listew standardowych m.in. poprzez mniejszy jednorazowy nacisk na poszczegolne zęby listwy.

  Automatyczne smarowanie zębatek

  Rozwiązanie to zostało zaprojektowane aby zapewnić łatwiejsze i solidniejsze smarowanie bez angażowania operatorów lub konserwatorów maszyny. Dzięki zastosowaniu odmierzonej ilości smaru na siedmiu poziomach regulacji, automatyczne smarowanie zachowuje zębatki w odpowiedniej kondycji i ogranicza zużycie wynikające z niewłaściwie przeprowadzanej konserwacji zębatek.

  Automatyczne regularne smarowanie odpowiednią ilością smaru ułatwia pracę operatorów i zwiększa trwałość elementów maszyny.

  Opcja automatycznego smarowania listew zębatych jest dostępna wraz z opcją zwiększającą wydajność maszyny. Umożliwia to maszynie pracę z prędkością do 50 m/min, przyśpieszając proces i zwiększając produktywność.

   Napędy serwo

   Napędy Serwo AXYZ dostarczają dużą szybkość i wysoki moment obrotowy używając precyzyjnego bezpośredniego przekazu przekładni planetarnej napędu. Przy dużym nakładzie pracy, gdzie czas cyklu musi być ograniczony do minimum, napęd serwo może przyczynić się do zwiększenia wydajności. Dostępny na wszystkich osiach lub tylko na osiach X i Y.

    Wiele narzędzi

    Szybsza i bardziej elastyczna produkcja jest równie łatwa, jak wybór pojedynczej, podwójnej lub nawet potrójnej karetki głowic dla wielozadaniowych operacji. Tego rodzaju konfiguracja oprzyrządowania jest popularna w zastosowaniach wymagających zwykle jedynie dwóch lub trzech procesów oprzyrządowania. System pozwala na trasowanie, profilowanie, przycinanie i wiercenie w ciągłej sekwencji.

    Zestaw karetek

    Aby zwiększyć możliwości produkcji, na pojedynczej bramie można zamontować zestaw karetek, co pozwoli wykonywać różne wersje tego samego zadania. Każda karetka jest napędzana niezależnie, co zapewnia precyzję obrabianych elementów. W przypadku większych zastosowań, wymagających pełnej szerokości obróbki dla pojedynczej karetki, druga karetka może zostać wygodnie zaparkowana na końcu bramy. Obie karetki mogą być konfigurowane za pomocą karuzel automatycznych zmieniaczy narzędzi.

    Zwięszenie zakresu pracy osi Z

    Zwięszenie zakresu pracy osi Z możliwe jest w połączeniu z przedłużonym mostem. To pozwala na obróbkę cienkich materiałów, przy użyciu krótszych narzędzi oraz grubszych materiałów, używając dłuższych narzędzi. Opcja ta szczególnie sprawdza się przy trójwymiarowyemu rzeźbieniu.

     Zwiększona wysokość bramy

     Aby zwiększyć możliwości produkcji, na pojedynczej bramie można zamontować zestaw karetek, co pozwoli wykonywać różne wersje tego samego zadania. Każda karetka jest napędzana niezależnie, co zapewnia precyzję obrabianych elementów. W przypadku większych zastosowań, wymagających pełnej szerokości obróbki dla pojedynczej karetki, druga karetka może zostać wygodnie zaparkowana na końcu bramy. Obie karetki mogą być konfigurowane za pomocą karuzel automatycznych zmieniaczy narzędzi.

      Zwiększona długość bramy

      Zwiększone długości bramy umożliwiają obróbkę na pełnej szerokości podczas korzystania z szerszych karetek mieszczących wiele narzędzi. Wydłużone bramy mogą być także wykorzystywane w niestandardowych rozwiązaniach wykrawania, w których wymagana jest obróbka materiału „poza stołem”.

       Wysokowydajna brama stalowa

       Bramy aluminiowe stanowią idealną równowagę pomiędzy wytrzymałością i masą w większości zastosowań wykrawania, jednakże w sytuacjach, w których wymagana jest większa masa bramy stalowej, można zastosować nasze wysokowydajne bramy stalowe dla urządzeń serii AXYZ.

        Zestaw bram

        Zestaw bram na pojedynczym łożu maszyny zapewnia jej elastyczne wykorzystanie. Umożliwia wykonywanie różnych operacji przy każdej krawędzi maszyny oraz zaparkowanie jednej bramy przeznaczonej do większych zadań praktycznie na całej długości maszyny.

        Need Help Discussing Options?

        Speak to one of our specialist sales representatives who will help you produce a personalised quote. Our sales reps have many years of technical experience to help guide you through the necessary steps to ensure you have the correct CNC Router for your businesses unique needs now and in the future.