A2MC Controller

Kontroler AXYZ A2MC jest następną generacją systemu sterowania maszyn. W 2008 roku po dwuletnim okresie projektowania, rozwoju i testowania stał się standardowym  sterowaniem maszyn AXYZ. A2MC oferuje najwyższy poziom możliwości sterowania maszyn dostępnych na rynku.

A2MC zapewnia dużo łagodniejsze i szybsze ruchy w oparciu o trajektorie S-Curve (Seven Segment Velocity). Profil tego ruch eliminuje szarpnięcia i drgania powstające podczas gwałtownego przyspieszania i hamowania w większym zakresie niż inne systemy sterowania. Jest także w pełni kompatybilny z kodami NC, więc będzie współpracować z praktycznie każdym opakowaniu typu CAM takim jak ArtCAM, Typ 3, AXYZ Panelbuilder Mastercam, Alphacam, Vcarve, RhinoCAM i innymi.

Właściciele istniejących maszyn AXYZ  nie muszą w szczególny sposób szkolić swoich operatorów, ponieważ obsługa nowego sterowania A2MC jest bardzo podobny do poprzedniego kontrolera AMC AXYZ. Pozwala to na łatwe przejście  na obsługę nowego kontrolera, w sytuacji aktualizacji systemu na istniejącej maszynie.

Z punktu widzenia operatora, obsługa A2MC jest realizowana poprzez nową konsolę SMART, która zachowuje funkcjonalność starszego typu konsoli operatorskiej, oraz aplikacje A2MC Enterprice.

Konsola SMART zapewnia operatorowi maszyny większą wygodę i intuicyjne korzystanie z funkcji mających na celu zwiększenie produktywności. Nie ma ograniczenia wielkości pliku obsługiwanego przez kontroler. Został on przetestowany na plikach 3D o wielkości 80 MB.
A2MC Enterprice jest intuicyjnym interfejsem opartym na niezależnych oknach, który pozwala na połaczenie sie użytkownikowi z wielu stanowisk komputerowych i zarządzać opcjami danej aplikacji.

A2MC jest bezpiecznie zamknięty w skrzynce, posiadającej certyfikatem UL, wraz  z  sterownikami i innymi podzespołami. Skrzynka zamontowana jet do ramy maszyny, tworząc z maszyną system kompaktowy i nie zajmuje  powierzchnię produkcyjną oraz nie przeszkadza w procesie produkcji, jak w przypadku osobnych szaf sterujących.

Podłączenie kontrolera maszyny poprzez połączenie LAN do sieci lokalnej sprawia, że transfer plików z komputera odbywa się  natychmiastowo. Rozwiązanie to pozwala również na połączenie urządzenia w sieć, umożliwiając wysyłanie plików z dowolnego komputera w sieci.

Te cechy sprawiają, że A2MC jest najpotężniejszym kontrolerem w branży, dostępnych wyłącznie dla maszyn AXYZ.