Funkcje


Funkcja 001 – Informację o systemie A2MC

Ta funkcja wyświetli ważne informacje o komunikacji dla operatora. Ta funkcja jest zwykle stosowana, aby otrzymać informacje o adresie IP, który został przypisany do stołu plotera. Więcej informacji.

Funkcja 002 – Weryfikacja pliku NC

Ta funkcja stosowana jest do zweryfikowania pliku NC. Przeskanuje plik i sprawdzi, czy kody są zrozumiałe i czy plik jest w granicach maszyny. Więcej informacji.

Funkcja 003 – Ustawienia

Funkcja ta umożliwia edycję niektórych ustawień maszyny: zmiane ustawienia pozycji konsoli, jednostki (tylko na konsoli SmartConsole) oraz wyłączenie skrajnych czujników.Więcej informacji.

Funkcja 005 – Wpisanie M kodu

Funkcja ta umożliwia bezpośrednie wpisanie M kodu z konsoli operatora.Więcej informacji.

Funkcja 006 – Wpisanie G kodu

Funkcja ta umożliwia bezpośrednie wpisanie G kodu z konsoli operatora.Więcej informacji.

Funkcja 007 – Resetowanie serwonapędów

Funcja ta działa wyłącznie z systemami serwonapędów. Nie wpływa na systemy silników krokowych. Stosowana jest do zresetowania serwonapędów, jeśli np. uderzyły o ograniczniki mechaniczne lub o materiał.Więcej informacji.

Funkcja 009 – Przerwanie lub usunięcie zadania

Ta funkcja posiada kilka opcji:

 1. Jeśli zadanie zostało wstrzymane, ta funkcja może je całkowicie anulować lub tylko wstrzymać.
 2. Po wstrzymaniu zadania, można je ponownie uruchomić w tym samym miejscu, lub wybrać inny profil do cięcia.
 3. Jeśli maszyna nie wycina w tym momencie, funkcja 9 zostanie zastosowana do usunięcia obecnie wyświetlanego zadania.

Więcej informacji.

Funkcja 010 – Ustawienie punktu startowego X,Y (G55)

Funkcja ta ustawia nowy punkt startowy w aktualnie znajdującej się pozycji aktywnego narzędzia. Dla punktu G55 można dostosować funkcję 27 – ustawienie punktu 0 (zero) dla osi Z.Więcej informacji.

Funkcja 011– Wybór punktu startowego

Ta funkcja umożliwia operatorowi wybranie spośród sześciu punktów startowych maszyny:

 • G54 (punkt startowy maszyny, którego nie można zmienić, X=0 Y=0)
 • G55 (punkt startowy ustawiony przez operatora, zobacz funkcja 10)
 • G56 (programowany punkt startowy A graficznego interfejsu użytkownika konfiguracji A2MC)
 • G57 (programowany punkt startowy B graficznego interfejsu użytkownika konfiguracji A2MC)
 • G58 (programowany punkt startowy C graficznego interfejsu użytkownika konfiguracji A2MC)
 • G59 (programowany punkt startowy D graficznego interfejsu użytkownika konfiguracji A2MC

Więcej informacji.

Funkcja 012 – Wyszukaj pozycję 0,0 maszyny poprzez zerowanie czujników

Ta funkcja wyszukuje punkty wyjściowe maszyny:

 1. Najpierw znajduje każdy punkt wyjściowy Z zaczynający się od Z1, po którym następuje Z2, Z3 i Z4, jeśli ma to zastosowanie.
 2. Znajdowanie punktu wyjściowego X. Jeśli maszyna jest ustawiona na automatyczne ustawianie pod kątem prostym, będzie odrębnie wyszukiwać każdy koniec prowadnicy. Najpierw X1 (dodatni koniec Y), a następnie X2 (ujemny koniec Y).
 3. Znajduje punkt wyjściowy Y1 i jeśli to stosowne w maszynach o podwójnej osi Y, znajduje punkt wyjściowy Y2.

Więcej informacji.

Funkcja 013 – Ruch maszyny do aktywnego punktu startowego

Funkcja ta najpierw przesunie w górę oś Z aktywnego narzędzia,a następnie przesunie się do aktywnego punktu zerowego w osi X i Y. Więcej informacji.

Funkcja 014 – Ustawienie punktów w osi X,Y

Funkcja ta umożliwia użytkownikowi regulację wycinanej pracy za pomocą dwóch punktów zapisu. Pozwala to na nowe ustawienie lub obrócenie zadania. Więcej informacji.

Funkcja 016 – Ustawianie pozycji parkowania.

Funkcja ta pozwala na ustawienie i załączenie pozycji parkowania maszyny. Jeśli jest załączona to maszyna automatycznie po skończeniu wycinania uda się na wcześniej ustawiony punkt. Więcej informacji.

Funkcja 020 – Ustawianie grubości materiału

Ta funkcja umożliwia ustawienie grubości materiału. W zasadzie „podnosi” cały plik NC w osi Z.

Stosowana jest do dwóch celów:

 1. Zwykle pliki NC są tworzone z danymi Z=0 na poziomie stołu maszyny, na którym spoczywa spód materiału. Jednak w niektórych przypadkach dane Z=0 nie znajdują się na powierzchni stołu maszyny. W tym przypadku potrzebna jest funkcja 20, aby rozpoznać, gdzie znajduje się stół lub jaka jest grubość materiału, aby obróbka wg pliku NC odbywała się prawidłowo.
 2. Drugim częstym celem jest podniesienie zadania nad materiał w celu próbnego uruchomienia. Na przykład można ustawić „grubość” na 2 cale lub 50 mm — obróbka odbędzie się wtedy w powietrzu, umożliwiając sprawdzenie działania przed dodaniem materiału.

Więcej informacji.

Funkcja 023 – Regulacja długości narzędzia

Ta funkcja jest stosowana, aby wprowadzić nieznaczne korekty długości lub kwalifikacji narzędzia. Czasami, gdy narzędzie frezuje nieco za głęboko lub nieco za płytko, wygodniejszym rozwiązaniem jest wpisanie małej wartości regulacji niż stosowanie funkcji 24 lub funkcji 25, aby całkowicie zmienić kalibrację narzędzia. Więcej informacji.

Funkcja 024 – Manualne ustawianie długości narzędzia

Ta funkcja jest alternatywą dla funkcji 25. Stosowana jest wtedy, gdy zastosowanie funkcji 25 lub F25 jest niepraktyczne:

 • narzędzie jest za szerokie lub ma niestandardowy kształt, który nie pasuje na czujniki F25.
 • Jeśli czujnik F25 nie działa, można zastosować tę opcję, aby podtrzymać pracę maszyny.
 • Niektóre narzędzia, takie jak końcówki noża i bardzo małe narzędzia, które są zbyt delikatne, mogą złamać się, jeśli zastosowany zostanie czujnik F25.
 • Noże oscylacyjne muszą być nałożone podczas ustawiania długości, więc nie można zastosować funkcji 25.
 • W przypadku głowic noży na płcie na odpady jest zwykle mata do cięcia, co wpływa na ustawienie długości narzędzia. W takim przypadku należy zastosować funkcję 24.

Stosowanie czujnika funkcji 25 w głowicach noży jest często niewygodne. Noże oscylacyjne nie funkcjonują dobrze z czujnikiem funkcji 25, więc należy zastosować funkcję 24.

Więcej informacji.

Funkcja 025 – Ustawianie wysokości narzędzia

Funkcja ta jest stosowana aby ustawić wysokość określonego narzędzia. Wszystkie narzędzia muszą mieć zapisaną prawidłową wysokość. Niepoprawna informacja może spowodować uszkodzenie stołu lub freza. Więcej informacji.

Funkcja 026 – Automatyczny pomiar narzędzi w ATC

Funkcja ta automatycznie zmierzy wysokość wszystkich ustawionych frezów w automatycznym zmieniarzu narzędzi (ATC). Więcej informacji.

Funkcja 027 – Ustawienie korekty pozycji zerowej osi Z (G55)

Ta funkcja jest stosowana do ustawienia punktu wyjściowego Z użytkownika. Ten punkt wyjściowy Z użytkownika jest stosowany, gdy obecny punkt wyjściowy jest punktem wyjściowym użytkownika (zwany także punktem wyjściowym G55). Więcej informacji znajduje się także w funkcji 10, która ustawia punkt wyjściowy XY użytkownika. Więcej informacji.

Funkcja 028 – Ustawienie i korekta podkładu stołu próżniowego

Funkcja ta jest stosowana dla ustawienia lub korekty nowej płyty podkładu dla stołu próżniowego. Określa różnicę między czujnikiem wysokości narzędzia, a górną powierzchnią płyty. Może również służyć dla zebrania/wyrównania płyty stosując odpowiedniej szerokości frez. Więcej informacji.

Funkcja 030 – Edycja narzędzia

Ta funkcja jest stosowana do edycji różnych parametrów narzędzia:

 • Maksymalna prędkość wrzeciona
 • Maksymalna prędkość posuwu
 • Czy narzędzie ma zostać podniesione podczas wstrzymania pracy.
 • Włączanie lub wyłącznie automatycznego rozpraszacza, aby rozpraszacz automatycznie podszedł pod dane narzędzie.
 • Włączanie lub wyłączanie przedmuchu powietrza, jeśli ta funkcja jest dostępna w maszynie.

Będzie działać wyłącznie na narzędziach, które zostały już zarejestrowane przez narzędzie konfiguracyjne A2MC.

Więcej informacji.

Funkcja 031 – Zmiana aktywnego narzędzia

Funkcja ta jest stosowana do zmiany aktywnego narzędzia na narzędzie określone w funkcji. Wszystkie narzędzia muszą mieć poprawną wysokość narzędzia ustawioną przez funkcję 25. Niepoprawna wysokość narzędzia może uszkodzić maszynę. Więcej informacji.

Funkcja 032 – Ładowanie narzędzia do systemu ATC

Funkcja ta powinna być stosowana dla załadowania/wyciągania narzędzia z automatycznego systemu zmiany narzędzi (ATC). Aby załadować/wyciągnąć narzędzie należy użyc odpowiedniego numeru pozycji – w zależności od wielkości ATC może to być 7,21,33. Więcej informacji.

Funkcja 034 – Oddanie narzędzia do ATC

Funkcje tą należy zastosować by oddać narzędzie do ATC. Jest zwykle stosowana na koniec dnia aby nie pozostawiać narzędzia we wrzecionie. Więcej informacji.

Funkcja 035 – Oddzielenie podwójnego Y

Ta funkcja będzie działać wyłącznie na podwójnym Y (zwanym czasami systemem podwójnych wózków). Umożliwia oddzielenie wózków o zaprogramowaną odległość.

Należy wpisać funkcję 35 i pojawi się komunikat z prośbą o podanie odległości oddzielenia. Wpisać pożądaną odległość i nacisnąć enter. Wózki przesuną się do zaprogramowanego oddzielenia.

Jeśli wózki nie przesuną się, wyświetli się błąd, który zwykle wskazuje, że nie można wykonać zaprogramowanego oddzielenia, ponieważ jest za małe i wózki nie mogą znajdować się tak blisko siebie lub że jest za duże i stół nie jest wystarczająco szeroki.

Więcej informacji.

Funkcja 040 – Czas zadania

Ta funkcja wyświetli czas, w którym wykonano ostatnie zadanie. Stosowana jest do potwierdzenia czasu przetwarzania i wyceny. Więcej informacji.

Funkcja 041 – Ustawienie prędkości posuwu osi X,Y

(Stara funkcja AMC 1)

Ta funkcja umożliwia wybranie domyślnej prędkości posuwu. Domyślna prędkość posuwu jest aktywna dla:

 1. innych funkcji wydajności zadania, takich jak funkcja 46 i 47.
 2. Jest to maksymalna prędkość posuwu dla każdego zadania pliku NC.
 3. Ustawia górny limit prędkości posuwu narzędzi w zadaniach NC.

 Więcej informacji.

Funkcja 042 – Manualne ustawienie obrotów na wrzecionie lub kąta odchylenia noża

W zależności od aktywnego narzędzia, funkcja działa dla wrzeciona, noża oscylacyjnego lub noża aktywnego.

Jeśli aktywne narzędzie jest wrzecionem, ta funkcja umożliwia operatorowi włączenie i kontrolę liczby obrotów aktywnego narzędzia. Jeśli jest to nóż styczny lub oscylacyjny, wówczas ta funkcja umożliwia operatorowi ustawienie kąta stycznego dla noża.

Więcej informacji.

Funkcja 043 – Powtórzenie zadania

Ta funkcja określa, że aktualne zadanie będzie powtórzone określoną liczbę razy. Więcej informacji.

Funkcja 044 – Układ zadania

Ta funkcja określa, że aktualne zadanie będzie powtórzone w określonym układzie. Więcej informacji.

Funkcja 045 – Niestandardowa prędkość zagłębiania

Ta funkcja umożliwia wybranie domyślnego zagłębienia (prędkość posuwu osi Z). Domyślna prędkość zagłębiania jest aktywna dla:

 1. innych funkcji wydajności zadania, takich jak funkcja 46 i 47.
 2. Ustawia górny limit prędkości zagłębiania narzędzi w zadaniach NC.

Więcej informacji.

Funkcja 046 – Mierzony ruch

Ta funkcja umożliwia użytkownikowi zaprogramowanie ruchu przesuwu lub ruchu cięcia. Więcej informacji.

Funkcja 047 – Wycinanie prostokąta

Ta funkcja umożliwia użytkownikowi wycięcie prostokąta o określonym rozmiarze. Więcej informacji.

Funkcja 050 – Kontrola systemów vacuum oraz odpylania

Funkcja ta umożliwia operatorowi manualne załączenie/wyłączenie automatycznego systemu vacuum lub odpylania lub ustawienia go w opcji automatycznej. Więcej informacji.

Funkcja 051 – Digitalizacja

Funkcja przekształcania utworzy sformatowany plik NC oraz DXF na maszynie. Każdy z tych plików można następnie skopiować z kontrolera A2MC do pakietu programu CAD lub CAM w celu dalszej edycji. Więcej informacji.

Funkcja 052 – Opcja plazmy

Maszyny AXYZ można wyposażyć w opcję palnika plazmowego. To wideo przedstawia sposób działania tej opcji oraz poprawną i bezpieczną obsługę systemu plazmowego AXYZ. Więcej informacji.

Funkcja 054 – Blokada bezpieczeństwa

Jeśli system blokady bezpieczeństwa, taki jak kurtyna świetlna, mata naciskowa lub drzwi dostępu do blokady są zainstalowane z systemem A2MC, funkcja 54 umożliwi użytkownikowi konfigurację tego systemu. Więcej informacji.

Funkcja 055 – Panel ACM użytkownika

Ta funkcja umożliwia użytkownikowi maszyny utworzenie i cięcia zwykłych prostokątnych paneli ACM. Panele mogą być dowolnego rozmiaru, ale muszą być prostokątne. Więcej informacji.

Funkcja 056 – Kompensacja narzędzia G40, G41, G42

Ten zestaw kodów G umożliwia kompensację aktywnego narzędzia lub kompensację zużycia narzędzia. Zwykle program CAD lub CAM stosowany do generowania ścieżki narzędzia generuje także przesunięcie narzędzia, aby ująć także jego średnicę. Jednak w niektórych zastosowaniach zużycie narzędzia i średnica stają się mniejsze. Ponowne tworzenie ścieżki narzędzia za każdym razem, gdy wymiary wyjdą poza specyfikację z powodu zużycia narzędzia jest bardzo niedogodne. G40, G41 i G42 są opracowane tak, aby umożliwić operatorowi regulację zużycia narzędzia bezpośrednio na maszynie. Więcej informacji.

Funkcja 057 – Funkcja nacinania krawędzi

Funkcja ta jest przeznaczona dla nacinania boków materiału w celu utworzenia oświetlonego oznakowania ze świecącymi krawędziami. Więcej informacji.

Funkcja 059 – Włączanie automatycznej kompensacji

Ta funkcja jest stosowana do ustawienia kompensacji narzędzia dla plików NC, które zwykle nie generują poleceń kompensacji narzędzi takich jak G41 i G42. Po włączeniu ta funkcja rozpocznie wszystkie zadania dla kompensacji G40, G41 lub G42. Więcej informacji.

Funkcja 067 – Kompensacja nadcinania i podcinania noży

Funkcja 67 umożliwia kompensację nadcinania i podcinania, aby uniknąć uszkodzenia zadania. Wystarczy wybrać funkcję 67 i wpisać początkowe i końcowe wartości przesunięcia wymagane w celu wyeliminowania nadcinania i podcinania. Więcej informacji.

Funkcja 084 – Ustawienia ścieżki narzędzi pliku DSA

A2MC może odczytywać pliki DSA utworzone przez ścieżkę narzędzi. Pliki DSA zarządzają wymiarami Z w inny sposób niż pliki NC, więc funkcja 84 jest stosowana do:

 1. Ustawienia funkcji „Dolne położenie podnośnika”, która jest dolnym limitem Z zadania. W dwóch plikach wymiarowych będzie to głębokość obróbki w osi Z.
 2. Ustawienia funkcji „Górne położenie podnośnika”, która jest górnym limitem Z i jest wysokością, na której maszyna przejdzie do przesuwu pomiędzy profilami. W plikach NC jest to ekwiwalent wartości G0Z.
 3. Ustawianie „Powierzchni materiału”. Pliki DSA i ścieżka narzędzia stosują powierzchnię materiału jako odnośnik Z zamiast powierzchni maszyny, co zwykle ma miejsce w plikach NC. Pliki 3D i 21⁄2 D wymagają ustawienia powierzchni materiału za pomocą funkcji 84 przed uruchomieniem pliku DSA.

Więcej informacji.

Funkcja 801 – Ustawianie statycznego adresu IP

Czasami wskazane jest ustawienie statycznego adresu IP zamiast zostawienia dynamicznego adresu IP. Ogólnie w celu odnoszenia się do kontrolera zaleca się zastosowanie numeru seryjnego A2MC (nazwa urządzenia), a nie adresu IP. Jednak niektóre plotery sieciowe nie mogą odnieść się do nazw urządzeń w wystarczająco krótkim czasie lub w ogóle nie mogą się do nich odnieść. W tych przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest ustawienie statycznego IP. Więcej informacji.

Funkcja 810 – Ustawianie ATC

Jest to funkcja fabryczna, która stosowana jest do testowania i ustawiania zmieniaczy narzędzi. Działa z naszymi wszystkimi zmieniaczami. Więcej informacji.

Funkcja 811 – Ustawienie stołu pod kątem prostym (X)

Jest to funkcja fabryczna, która stosowana jest do ustawiania maszyny z podwójnymi czujnikami w osi X, które są używane do automatycznego ustawiania mostu pod kątem prostym. Więcej informacji.

Funkcja 821 – UUstawianie czujnika pomiaru narzędzi (Czujnik F25)

Jest to funkcja fabryczna, która stosowana jest do ustawiania czujnika powierzchni. Zwany jest także czujnikiem F25. Więcej informacji.

Funkcja 822 – Ustawianie noży

Jest to funkcja fabryczna, która jest stosowana do ustawiania parametrów pracy dla noży aktywnych lub oscylacyjnych. Te parametry można ustawić również w narzędziu konfiguracyjnym A2MC (App). Więcej informacji.

Funkcja 824 – Ustawianie falowników

Jest to funkcja fabryczna, która stosowana jest do ustawiania falowników wrzeciona. Więcej informacji.

Funkcja 826 – Ustawianie rodzaju narzędzia „Gwinciarka”

Kontroler A2MC może obsługiwać wrzeciono i zmieniacz narzędzi do gwintowania otworów. Otwory można gwintować przelotowo i nieprzelotowo. Więcej informacji.

Funkcja 834 – Próba ogniowa zgrzewarki kołków

Funkcja 834 przeprowadzi próbę ogniową kołków za pomocą systemu zgrzewarki kołków. Wystarczy sprawdzić, czy zgrzewarka kołków jest włączona i podajnik bębnowy wysłał kołek do głowicy zgrzewarki kołków. Wpisać funkcję 834 i urządzenie będzie działać. Ta funkcja będzie działać wyłącznie wtedy, gdy zainstalowana jest płyta Modbusa zgrzewarki kołków. Więcej informacji.

Funkcja 840 – Odczytywanie i zapisywanie sieci Modbus

Ta funkcja jest stosowana do bezpośredniego odczytywania i zapisywania w sieci Modbus maszyny. Większość urządzeń na maszynie jest kontrolowana przez połączenia/system Modbus. Więcej informacji.

Funkcja 860 – Ustawianie sterowników serwonapędu

Funkcja ta będzie działać wyłącznie z serwonapędami (jeśli maszyna ich nie posiada wyświetli błąd 756). Dzięki tej funkcji możemy zapisać lub odczytać parametry naszych sterowników na/z kontrolera A2MC.

Więcej informacji.

Funkcja 090, 091, 092, 093 – Samouczek o osi „A"

Ten samouczek obejmuje instrukcje dotyczące następujących funkcji:

 • Funkcja 90 
 • Funkcja 91 
 • Funkcja 92 
 • Funkcja 93 

Kontroler A2MC i maszyny AXYZ mogą obsługiwać oś „A”. Oś „A” jest zdefiniowana jako oś obrotowa z osią obrotu równoległą do osi X maszyny. Ta oś jest zwykle stosowana do obsługi obrabiarki, dzięki czemu maszyna może wykonać operacje cylindryczne. Więcej informacji.