A2MC Enterprise

INTUICYJNY I ŁATWY W OBSŁUDZE INTERFEJS PLOTERA CNC

 

A2MC Enterprise to intuicyjny interfejs bazujący na interfejsie systemu Windows, oferujący całkiem nowe, modułowe środowisko pozwalające na łatwe łączenie sie z wieloma maszynami CNC.

Wykorzystujący wspólny system zarządzania moduł Menedżer aplikacji to pojedyncza platforma dla wielu wszechstronnych i przyjaznych użytkownikowi aplikacji.

MENEDŻER KONFIGURACJI

Menedżer konfiguracji to intuicyjna przeglądarka parametrów konfiguracji maszyny oraz profilu ruchu.

MENEDŻER PLIKÓW

Aplikacja Menedżer plików to najszybszy i najłatwiejszy sposób przesyłania zadań do/z kontrolera maszyny. Umożliwia także edycję programów i symulowanie ich pracy.

MENEDŻER POCZĄTKÓW

Menedżer początków to zaawansowana aplikacja pozwalająca tworzyć, wyświetlać i edytować punkty początkowe używanej maszyny.

MENEDŻER NARZĘDZI

Menedżer narzędzi służy do zarządzania konfiguracjami urządzeń oraz do definiowania narzędzi tnących, z których mogą korzystać te urządzenia.

MENEDŻER SYSTEMU WIZYJNEGO (AVS)

Aplikacja AVS umożliwia konfigurowanie ustawień kamery oraz uruchamianie programów i zarządzanie programami, które do precyzyjnego wycinania wymagają rejestracji obrazu.

MENEDŻER STREF

Menedżer stref pozwala zarządzać i sterować strefami, ustawieniami podciśnienia, usuwania pyłu i pneumatycznymi kołkami pozycjonującymi.