Regularne przeglądy serwisowe plotera CNC są uważane przez jednych za niepotrzebny wydatek, podczas gdy inni nigdy nie ryzykują braku rutynowego przeglądu serwisowego. W dłuższej perspektywie czasowej przeglądy serwisowe mogą w rzeczywistości przynieść oszczędności, ponieważ umożliwiają zidentyfikowanie potencjalnych problemów, zanim przerodzą się one w poważne i kosztowne w naprawie awarie, a także zoptymalizowanie wydajności i dokładności pracy maszyny, co przekłada się na oszczędność czasu i ograniczenie strat.

Jak każda inna maszyna ploter CNC składa się z wielu ruchomych części i często pracuje przez wiele godzin w zapylonym lub zanieczyszczonym otoczeniu. Z biegiem czasu podzespoły będą się zużywać. Raz będą wymagały regulacji, innym razem – wymiany. Rutynowe przeglądy serwisowe pozwalają zaplanować konserwację w najdogodniejszym czasie.

Pomyśl o przeglądzie serwisowym jako o konserwacji profilaktycznej – zachowaj wysoką wydajność swojej maszyny, zapobiegając jednocześnie nieprzewidzianym awariom, które mogą być uciążliwe i kosztowne.

Co obejmuje zwykły przegląd serwisowy maszyny?

Zwykle przegląd serwisowy maszyny obejmuje czyszczenie i smarowanie wszystkich łożysk oraz układów napędowych, sprawdzenie silników napędowych i układów przekładniowych, sprawdzanie pompy próżniowej lub dmuchawy, w tym filtrów, a także sprawdzanie ogólnego działania maszyny. Wszystkie układy narzędziowe są sprawdzane pod kątem prawidłowego działania, a ich zużycie jest zgłaszane. Elektryczna skrzynka sterownicza jest sprawdzana pod kątem śladów uszkodzeń lub przegrzania. Badane są także wszystkie połączenia. Na koniec przygotowywany jest wyczerpujący raport zawierający zalecenia dotyczące wymiany części, które wykazują oznaki zużycia lub które mogą ulec awarii przed terminem następnego przeglądu serwisowego.

Jak długo trwa przegląd serwisowy?

Zależy to od modelu, wieku i konfiguracji maszyny, a także od tego, czy wykryte zostały jakieś problemy. Zwykle przeprowadzenie przeglądu serwisowego zajmuje technikowi od 4 do 6 godzin. Nie należy zapominać, że pomiędzy kolejnymi przeglądami serwisowymi warto wykonywać proste codzienne, cotygodniowe i comiesięczne czynności konserwacyjne, które trwają nie więcej niż kilka minut, a zapewniają utrzymanie pełnej wydajności i niezawodności maszyny.

Jakich ulepszeń w obszarze wydajności mogę się spodziewać?

Po zakończeniu przeglądu serwisowego sprawdź, czy Twoja maszyna działa płynnie i cicho oraz czy zapewnia możliwie najwyższą precyzję pracy. Czyszczenie i regulacja układów napędowych powinny przynieść poprawę jakości skrawania. Zrealizowanie zaleceń dotyczących wymiany części, w tym pasków, łożysk lub filtrów, pozwala nie tylko oczekiwać lepszej wydajności, ale także uzyskać pewność, że zrobiono wszystko, co było możliwe, aby uniknąć przedwczesnej awarii, która wystąpiłaby zapewne w najmniej dogodnym momencie.