System wizyjny AXYZ służy do wyrównywania programu maszyny względem położenia materiału na stole maszyny. Jest on najbardziej przydatny w przypadku obróbki zadrukowanych materiałów, gdzie ważne jest, aby program był prawidłowo dopasowny względem wydruku. Właściwie użytkowany system zapewnia doskonałe wyrównanie programu, co pozwala wyeliminować straty materiału i czasochłonne ręczne poprawki.

System jest intuicyjny w obsłudze wyjątkowo niezawodny, ale pewne czynności warto wykonać, aby zoptymalizować jego dokładność i wydajność. Oto najważniejsze wskazówki dotyczące użytkowania systemu AVS:

 

  • Podczas drukowania znaków kalibracji upewnij się, że korzystasz ze stylów zalecanych przez AXYZ. Dostępne są trzy wzory. System AVS automatycznie wyszukuje znaki w zdefiniowanej kolejności, dlatego korzystanie z prawidłowo przygotowanych wzorów we właściwych lokalizacjach zmniejsza ryzyko błędu, przyśpiesza proces i pozwala uzyskać ostrzeżenie, gdy system znajdzie błędny znak kalibracji zadruku.

 

  • Należy starać się umieszczać znaki kalibracji zawsze w tym samym miejscu na drukowanym materiale. Pomoże to operatorowi odpowiednio zorientować materiał na maszynie. Jeśli znaki są blisko miejsca, w którym system AVS spodziewa się je znaleźć, proces wyszukiwania ulegnie przyspieszeniu. W przeciwnym razie konieczne może okazać się ręczne przemieszczenie maszyny, co znacznie spowolni proces.

 

  • Unikaj silnie kontrastującego oświetlenia nad maszyną. Na przykład: jeśli maszyna znajduje się w pobliżu okna, przez które światło słoneczne pada bezpośrednio na zadrukowany materiał, może dojść do zakłocenia odczytu znaków kalibracji przez kamerę. Chociaż kamera jest zdolna do kompensowania różnic w poziomach oświetlenia, może się zdarzyć, że pominie znak, zanim aktywowana zostanie kompensacja. Należy zadbać o równomierne rozłożenie natężenia oświetlenia nad maszyną, co stanowi gwarancję najwyższej niezawodności przez cały czas.

 

  • System AVS pozwala wykonywać test próbny. Maszyna poprowadzi kamerę wzdłuż konturów, dzięki czemu można sprawdzić prawidłowość programu przed wykonaniem obróbki. Zawsze dobrze jest skorzystać z tej funkcji przed rozpoczęciem nowego projektu, pozwala upewnić sie czy plik został przygotowany prawidłowo.