Korzyść związana z wykorzystaniem osłony 5Y zamiast osłony dociskowej o wysokiej wydajności polega na tym, że pozwala ona na zbieranie odpadów ze stołu bez ingerencji w materiał ani wywierania nań nacisku. Aby lepiej poznań działanie obu osłon, obejrzyj film.

Poniższe kroki dotyczą maszyny z serii AXYZ.  Mimo identycznej funkcjonalności wszystkich osłon 5Y, wyglądają one nieco inaczej w różnych ploterach CNC.

Jak korzystać z osłony 5Y

  1. Ustaw ręcznie wrzeciono nad materiałem.
  2. Poluzuj pokrętło na wsporniku blokującym stopy 5Y, obracając je w lewo.  Unieś stopę do najwyższego położenia i zablokuj, obracając pokrętło w prawo.
  3. Przemieść manualnie wrzeciono z założonym narzędziem w dół do wysokości około 6 mm nad materiałem. Upewnij się, że osłona 5Y spoczywa na materiale.
  4. Aby uniknąć przesuwania się stopy po materiale, unieś ją na wysokość kilku mm nad jego powierzchnią.
  5. Zablokuj ją w tym położeniu, obracając pokrętło w prawo.
  6. Przesuń ręcznie maszynę wzdłuż osi X i Y.
  7. Upewnij się, że wysokość ustawiona w kroku 4 jest odpowiednia, przemieszczając ręcznie maszynę wzdłuż osi X i Y. Stopa nie powinna przesuwać się po materiale.

Jeśli korzystasz z pierścienia uszczelniającego, musisz użyć wspornika górnego.

  1. Unieś głowicę z zamocowanym do niej pierścieniem.
  2. Upewnij się, że pierścień nie zostanie rozciągnięty do długości większej niż 110 mm, ustawiając lewy górny wspornik tak, aby dotykał prawego wspornika. Po uniesieniu wrzeciona uniesiony zostanie także pierścień uszczelniający, co zapobiegnie jego rozciągnięciu.