Od czasu wprowadzenia kontrolera A2MC w 2008 r. kontynuujemy prace nad innowacjami i usprawnieniami z myślą o wygodzie operatorów maszyny. W połączeniu z konsolą SmartConsole dostępne są kody funkcji, które zapewniają maksymalną elastyczność obsługi maszyny.

Oto 5 najważniejszych funkcji kontrolera A2MC, które warto wykorzystać, aby ułatwić pracę operatorom:

Funkcja 16 – ustalenie położenia spoczynkowego

Funkcja 16 umożliwia ustalenie położenia spoczynkowego maszyny. W razie aktywowania funkcji maszyna automatycznie przemieści się do położenia spoczynkowego po zakończeniu zadania. Funkcja znajduje zwykle zastosowanie w sytuacji, gdy operator chce, aby po zakończeniu pracy maszyna nie utrudniała innych czynności (przemieszczając się najczęściej do tyłu).

Uwaga: Położenie spoczynkowe jest ustalane w stosunku do bieżącego punktu początkowego. Położenie spoczynkowe zawsze jest domyślnie dezaktywowane po włączeniu zasilania maszyny. Niemniej jednak maszyna zapamięta ustawienia ostatnio ustawionego położenia spoczynkowego, które zostanie wywołane po włączeniu funkcji.

Dowiedz się więcej na temat Funkcji 16.

Funkcja 23 – korekcja długości narzędzia

Funkcja służy do dokonywania drobnych korekt długości narzędzia. W niektórych sytuacjach, w których głębokość skrawania jest w niewielkim stopniu zbyt duża lub zbyt mała, wygodniej jest po prostu wprowadzić niewielką korekcję, niż ponownie kalibrować narzędzie za pomocą funkcji 24 lub 25.

Dowiedz się więcej na temat Funkcji 23.

Funkcja 27 – ustalenie punktu początkowego Z użytkownika

Ta funkcja służy do ustalania punktu początkowego Z użytkownika. Punkt początkowy Z użytkownika jest wykorzystywany wtedy, gdy bieżący punkt początkowy jest punktem początkowym użytkownika (określanym również mianem punktu początkowego G55). Punkt początkowy G55 jest zawsze zerowany w momencie włączenia zasilania maszyny. Dotyczy to także punktu początkowego Z użytkownika.

Po wprowadzeniu nowej wartości bieżący punkt początkowy zostanie automatycznie zmieniony na punkt początkowy użytkownika (G55).

W zakładce „Punkty początkowe” narzędzia konfiguracyjnego kontrolera A2MC ustawienie punktu początkowego G55 zostanie zmienione tak, aby wyświetlana była wprowadzona wartość.

Funkcja ta jest zwykle wykorzystywana do przesuwania punktu początkowego w celu kompensacji położenia uchwytów i mocowań. Na przykład: jeśli materiał znajduje się na mocowaniu o grubości 25 mm, za pomocą funkcji 27 można przemieścić punkt początkowy G55 maszyny do prawidłowego położenia Z.

UWAGA: Aby funkcja była dostępna, zadanie musi zostać uruchomione z wykorzystaniem punktu początkowego użytkownika (G55). Jeśli samo zadanie wymaga innego punktu początkowego, funkcja zostanie zastąpiona.

Dowiedz się więcej na temat Funkcji 27.

Funkcja 30 – edycja narzędzia

Funkcja ta służy do edycji parametrów narzędzia:

  • maksymalna prędkość wrzeciona;
  • maksymalna prędkość posuwu;
  • uniesienie narzędzia w przypadku wstrzymania pracy;
  • aktywowanie lub dezaktywowanie funkcji automatycznego chłodzenia wraz z narzędziem;
  • aktywowanie lub dezaktywowanie dodatkowego powietrza, jeżeli funkcja jest dostępna w maszynie.

Funkcja będzie działać tylko z narzędziami ustawionymi w aplikacji narzedzi A2MC.

Dowiedz się więcej na temat Funkcji 30.

Funkcja 40 – właściwości zadania

Funkcja ta odpowiada za wyświetlanie czasu trwania ostatniego zadania. Służy ona do potwierdzenia czasów trwania procesów i pomaga w tworzeniu kosztorysów zadań.

Aby skorzystać z tej funkcji, uruchom zadanie w zwykły sposób, a po jego zakończeniu wybierz funkcję 40. Najpierw wyświetlony zostanie czas trwania całego zadania. Naciśnij przycisk Enter, aby wyświetlić całkowity czas wstrzymania zadania. Zamknij funkcję, naciskając ponownie przycisk Enter.